Back to Top

کد تابلو :Y11

نوع رسانه :پل عابرپیاده (کنتور)

ابعاد :63=21*3

مکان :بلوار جانباز نرسیده به میدان مدرسی-یزد-تفت

×

کد تابلو :Y10

نوع رسانه :پل عابرپیاده (کنتور)

ابعاد :63=21*3

مکان :بلوار جانباز نرسیده به میدان مدرسی-یزد-تفت

×

کد تابلو :1

نوع رسانه :بیلبورد (روشنایی کنتور)

ابعاد :72=6*12

مکان :ابتدای بلوار دشتی - ورودی یزد

×

کد تابلو :بلوار دشتی-ورودی میدان ابوذر

نوع رسانه :پل عابرپیاده (کنتور)

ابعاد :14=4*30.5

مکان :بلوار دشتی-ورودی میدان ابوذر

×

کد تابلو :میدان ابوذر ورودی بلوار دشتی

نوع رسانه :پل عابرپیاده (کنتور)

ابعاد :128=4*32

مکان :میدان ابوذر ورودی بلوار دشتی

×